Enter Title

مشروح مشخصات فردي، علمی و تجربیویرایش 7-3-93

نام و نام خانوادگي: اميرجعفرپور                                نام پدر : غلامرضا

صادره : مشهدالرضا    ش.ش.:676                                 شماره ملی : 0940761262

متولد : 24/5/1353ش/ مبعث 1394ق                                 متاهل: 2 دختر و 1 پسر

مدرک تحصيلي: فارغ التحصيل کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد1375)

                + كارشناسي ارشد عمران-برنامه ريزي حمل ونقل(دانشگاه صنعتی شریف1377)

                + كارشناسي ارشد مديريت اجرايي –EMBA (سازمان مدیریت صنعتی1386)

                + دانشجوی آماده دفاع رساله دکتری مدیریت راهبردی حمل ونقل(دانشگاه عالی دفاع ملی1393)

                + دانشپذير دكتري برنامه ريزي حمل ونقل(دانشگاه علم وصنعت ایران-1394)

زبان دوم : انگليسي (تسلط در متون تخصصي و مكاتبه و مكالمه)   +   عربي(آشنايي با مكاتبه و مكالمه)

سِمَت : معاون توسعه حمل ونقل ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور - ریاست جمهوری (مقامات)

مستخدم: وزارت راه و شهرسازی(با احراز نخبگي و عنوان كارشناس خبره) مامور به ریاست جمهوری

مشخصات تحصيلي:

1.       ديپلم (1359ـ1371) :درمدارس ناحيه 3 مشهد با رتبه ممتاز در اكثر سالها و رتبه منطقه یک مرحله دو کنکور 230 و رتبه کل كشوري4۳۲.

2.       كارشناسي مهندسي عمرانعمران (1371 ـ 1375): اولين كدرشته انتخابی در كنكور-فارغ التحصيل دانشگاه فردوسي مشهد با معدل49/16 و كسب رتبه ممتاز فارغ التحصيلان سال1375 در بين وروديهاي سال1371.

3.       كارآموزي (1374): درقسمتهاي مختلف راه آهن مشهدـ سرخس با هماهنگي معاونت ساخت وتوسعه ونظارت راه آهن خراسان، شامل آشنائي با معيارهاي طراحي و نظارت ، عمليات مختلف نظير توليد بالاست، ريل گذاري، روشهاي حفرتونل، عمليات خاكي، ساخت پل، ساختمان ايستگاهها و تجهيز آن وهمچنين پروژه راه آهن بافق ـ بندرعباس.

4.       كارشناسي ارشد عمران ـ مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل(1375 ـ 1377): در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف.

5.       بادستيابي به تخصص درزمينه: طراحي راه آهن، برنامه ريزي حمل ونقل،تحليل سيستمها، تحليل تقاضاي حمل ونقل، تحقيق درعمليات، مهندسي ترافيك،حمل ونقل همگاني، طرح هندسي پيشرفته راه، ايمني ترافيك، طراحي فرودگاه، طراحي تونلهاي ترابري،مديريت روسازي راه، مديريت ونگهداري سواحل وبنادر، مديريت وكنترل پروژه، اقتصادمهندسي، برنامه ريزي اعدادصحيح، كار با نرم افزارهاي تخصصي حمل ونقل و تهيه پايان نامه كارشناسي ارشد«شناخت و شبيه سازي مقدماتي جابجائي كالادر درياي خزر» با دو نرم افزار، با درجه عالي.

6.       کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA):از طریق قبولی در آزمون سراسریارشد سال 83 و تحصیل از 84 تا 86 در سازمان مدیریت صنعتیبا تهیه موضوع پایان نامه"ارائه برنامه آموزشی مدیران ارشد بخش عمومی" و آشنایی با مباحث مختلف اقتصاد و مدیریت.

7.       دکتری عمران مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک : قبول شده ی آزمون سال 1378 دکتری و ورود به دوره در سال 79 در دانشگاه علم و صنعت و اتمام دروس نظری و معلق کردن تحصیل تا کنون

8.       دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه پیام نوردر سال 85 و گذراندن یک ترم به صورت فراگیر و رها نمودن آن

9.      دکتری مدیریت راهبردی: ورودی88 دانشگاه عالی دفاع ملی با اتمام دروس و رساله "تدوین الگوی مدیریت راهبردی حمل ونقل کشور" آماده دفاع

افتخارات:

1.       كارمند نمونه سال 1383ستاد وزارت راه و ترابري و دریافت لوح تقدیر و گروه تشویقی از وزیر راه و ترابری

2.       دريافت لوح تقدير از مقام وزارت براي مدیریت طرح ماورا در نهادينه سازي مهندسي ارزش دربخش حمل ونقل كشور

3.       دريافت لوح تقدير از معاون آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت براي نهادينه سازي مهندسي ارزش دربخش حمل ونقل كشور

4.       دریافت تقدیرنامه از معاون آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت براي تلاشهای پیگیرانه در سال 1385 در معاونت

5.       دريافت لوح تقدير ازمعاونت پژوهشي پژوهشكده حمل ونقل براي پياده سازي موفق طرح پايش وضعيت ماشين آلات دراستانها

6.       دريافت 8 لوح تقدير از نماینده ویژه رییس جمهور و روسای ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور از 87تا 93

7.       دريافت لوح تقدير از رییس نظام مهندسی خراسان برای خدمات در عرصه حمل ونقل و سخنرانی 1390

8.       دريافت لوح تقدير از فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده راهور برای خدمات در جامعه اندیشمندان ترافیک و پژوهش ارائه شده 1391

9.       دريافت لوح تقدير از مدیر عامل مرکز آموزش مدیریت بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 93

10.    نماينده جمهوري اسلامي ايران در كميته تخصصي بهره برداري راهها در مجمع جهاني راه 1382 تا 86 و 1390 تا کنون

11.    دريافت لوح تقدير و گواهينامه حضور موفق در 5 دوره تخصصي بين المللي در هند، كره جنوبي، ژاپن و آمريكا(دو مورد آخر در ايران)

12.    کاندید تایید صلاحیت شده نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از تهران, ری شمیرانات و اسلامشهر

13.    سخنراني علمي و تخصصي در بيش از 40 همايش ملي و منطقه اي حمل ونقل، مدیریت و عمران و بیش از 20 برنامه رادیویی و تلویزیونی و بیش از 70 نشریه و خبرگزاری

14.    مدير مياني (مديركل و معاون وزير) به مدت بیش از یک دهه در وزارت راه و ترابري و راه و شهرسازی (با احراز نخبگي و عنوان كارشناس خبره)

15.    یک اختراع به ثبت رسیده در مورد تجهیزات ایمنی راه ها

16.    یک اختراع به ثبت رسیده در مورد نصب دوچرخه بر (Rack) در جلوی ناوگان حمل ونقل همگانی

17.    کسب عنوان مقاله برتر (رتبه دوم) در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک-1392

18.    کسب عنوان مقاله برگزیده و لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر در پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک ایران- 1393

زمينه هاي پژوهشي كار شده و مورد علاقه

1.       مدیریت راهبردی(استراتژیک) و سیاستگزاری حمل ونقل و لجستیک

2.       مدیریت حمل ونقل

3.       ITSيا سامانه هوشمند حمل و نقل*

4.       مهندسي ارزش در حمل ونقل*

5.       IMSياسامانه هاي مديريت زيرساختهاي حمل ونقل*

6.       برنامه ريزي حمل ونقل*

7.       لجستيک و مديريت زنجيره عرضه وسامانه جمع آوري وحمل و توزيع مواد

8.       شبيه سازي رايانه اي فرايندهاي حمل و نقل

9.       سامانه هاي مديريت نگهداري زيرساختهاي حمل و نقل

10.    توسعه پايدارحمل ونقل(محيط زيست،انرژي و...)*

11.    مديريت ايمني راه و حمل ونقل*

12.    طرحهاي ساماندهي وجامع حمل و نقل

13.    طرحهاي ساماندهي و مديريت ترافيك شهري ومحلي

14.    برنامه ريزي و مديريت سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري

15.    مديريت بحران در حمل ونقل

16.    حمل ونقل سبز(دوچرخه و اسكوتر، عابر پياده، معلولان و حمل ونقل با انرژي های نوین)

17.    مديريت راههاي روستايي

18.    مدیریت دانش

19.    مدیریت راهبردی(استراتژیک) و اندیشه راهبردی اسلامی- ایرانی

20.    عدالت و تساوی در حمل ونقل

21.    مدیریت استعدادیابی و منابع انسانی نخبه و جانشین پروری

22.    MPA و آموزش مدیران ارشد بخش عمومی قبل و بعد تصدی مدیریت

23.    آينده پژوهي و برنامه ريزي بلندمدت حمل ونقل

24.    حمل ونقل توان يابان(جانبازان، انواع معلولان، سالمندان، خردسالان، مادران باردار، محصلان و...)

25.    حمل ونقل عمومي بويژه دوچرخه سواري و ريلي

26.    روشهاي ارزيابي اقتصادي وارزيابي ريسك پروژه ها*

27.    سيستم اطلاعات جغرافياييGIS

28.    مدیریت سبز*

29.    فرهنگسازی در حمل ونقل

30.    آموزش راهبران و کاربران

*زمينه هاي تخصصي داراي گواهي بين المللي آموزش مربوطه

دوره هاي آموزشي طي شده منجر به گواهينامه:

1.       دريافت گواهي دوره بين المللي Pollution Transportation Air آلودگي هواناشي ازحمل ونقل-UNDP1375.

2.       گواهي دوره بين المللي 8روزه Safety Road &  Transportation Planning برنامه ريزي حمل ونقل وايمني راه- دانشگاه صنعتي هند (IIT) -پاييز81

3.       گواهي بين المللي Module I از مارتين فيليپس عضو و مدرس انجمن جهاني مهندسي ارزش SAVE و CVS دايمي 1382

4.       گواهي دوره ((مديريت مشارکتي)) ويژه مديران-در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف 1382

5.       گواهيAVSيا Associated Value Specialistاز انجمن بين المللي مهندسي ارزش-آمريكا(SAVE)1382

6.       گواهي بين الملليModule I از عضو انجمن بين المللي مهندسي ارزش-دکترناکاگامي مدرس انجمنSJVEژاپنCVS.1382

7.       گواهي بين الملليICDLدر 7 مهارت فناوري اطلاعات ((IT)) 1382-83

8.       گواهي دوره ((مديريت کيفيت جامعTQM)) ويژه مديران-در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف1382

9.       گواهي دوره بين المللي 3 روزه Transportation Risk Management مديريت ريسك حمل ونقل– انجمن سيستمهاي ايمني اروپا (ESSS) - تابستان 83

10.    گواهي دوره بين المللي 1 روزهThe different role of Science Parks in Developed & developing countries نقش پاركهاي فناوري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه–پارك فناوري خراسان-پاييز83

11.    گواهي دوره ((اصول گزارش نويسي)) از موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي-83

12.    گواهي دوره ((مديريت مشارکتي)) از مرکز آموزش وزارت راه1384

13.    گواهي دوره بين المللي 15 روزه Technology Transportation & Management Road مديريت راه و فناوري حمل ونقل-Koica كره جنوبي-بهار84

14.    گواهي دوره 2روزه ((نقش حمايتي دولتها از صنعت حمل ونقل ريلي)) توسط انجمن حمل ونقل ريلي-آبان 1384

15.    گواهي حضور در كارگاه آموزشي و كنفرانس منطقه اي 2روزه ((مهندسي ارزش))- كويت- توسط نظام مهندسي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و انجمن مهندسي ارزش كشورهاي منطقه خليج فارس- آذر 1384

16.    گواهی حضور در كارگاه آموزشي و كنفرانس منطقه اي 2روزه ((بزرگراه و راههای آسیایی و شبکه ریلی آسیاییUNESCAP))- توسط سازمان راهداری و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و سازمان ملل(اسکاپ)- بهمن 1386

17.    گواهی دوره ((مدیریت و سازمان در قرآن و نهج البلاغه)) از جهاد دانشگاهی- 16ساعت- 1386

18.    گواهي دوره ((توجیه بدو خدمت)) از استانداری تهران- 60 ساعت- 1387

19.    گواهي دوره ((روش ارتقای فرآیندها)) از معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه- 1387

20.    گواهي دوره ((آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق)) از استانداری تهران- 6 ساعت- 1387

21.    گواهي دوره ((مدیریت دانایی)) از استانداری تهران-  1387

22.    گواهي دوره ((مدیریت و مهندسی ارزش)) از استانداری تهران-  1387

23.    گواهي دوره ((اندیشه های نو در مدیریت)) از استانداری تهران-  1387

24.    گواهي دوره ((آشنایی با مهندسی ارزش وکارگاه آموزشی مدیریت ارزش)) از معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه - 60 ساعت- 1385

25.    گواهي دوره ((حمل ونقل و تجهیزات ایمنی هوشمند)) از انجمن مهندسی حمل ونقل ایران-86

26.    گواهی 3 دوره آموزش زبان انگلیسی در 1385 و 88 و 89

27.    گواهي دوره ((مديريت بحران در حمل ونقل)) از انجمن مهندسی حمل ونقل ایران-86

28.    گواهي دوره هاي 12گانه ((مقررات ملي ساختمان و اصول مديريت و نظارت و طراحي و محاسبه)) از سازمان نظام مهندسي،1385تا 1391

29.    گواهي دوره ((حراست در بخش حمل ونقل)) از اداره كل حراست، 1390

30.    گواهي دوره ((مدلسازي تقاطع جاده با راه آهن در حمل ونقل )) از دانشگاه علم وصنعت، 1392

31.    گواهی دوره 2روزه دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آبان 1392

32.    گواهی دوره 2روزه دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک از دانشگاه بنگور و انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران، آذر 1392

33.    گواهی دوره 8ساعته یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (بخش علمی و پژوهشی) از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و انجمن علمی علوم مدیریت ایران و گروه پژوهشی-صنعتی آریانا، آذر 1392

34.    گواهی دوره 2روزه چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی از موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، بهمن 1392

35.    گواهي دوره تکمیلی ارتقای به پایه1 ((مقررات ملي ساختمان و اصول مديريت و نظارت و طراحي و محاسبه)) از سازمان نظام مهندسي، 1392

36.    گواهی دوره 8ساعته هشتمین همایش بین المللی مدیریت سبز با محوریت هوش سبز از انجمن علمی مدیریت سبز ایران و گروه آریانا، آذر 1392

سوابق آموزش در موسسات و دانشگاهها:

1.       دستيار استاد در دروس هيدروليك و هيدرولوژي در دانشگاه فردوسي مشهد 75ـ1373

2.       دستيار استاد درس در كنترل پروژه در رشته معماري دانشگاه تهران 1376

3.       چهار نيمسال تدريس دروس مهندسي ترابري و ترافيك در گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد82ـ1378

4.       تدريس درس مهندسي ترابري دردانشكده صنايع دانشگاه علم وصنعت1382

5.       تدريس دروس ترافيك و ايمني حمل ونقل و همكاري با گروه راهوردانشكده راهور دانشگاه علوم انتظامي 1379تا82 و اکنون

6.       تدريس و همكاري با گروه تحليل سيستمها دردانشكده صنايع دانشگاه علم وصنعت 1381 تا82

7.       تدريس دروس مختلف و همكاري با آموزشکده شهید تفویضی وزارت راه از 84تاکنون

8.       تدریس مدیریت ارزش و مهندسی ارزش و برگزاری کارگاه آموزشی 2و3 روزه در تهران و سایر شهرها 88تاکنون

9.       تدریس مدیریت دانش و برگزاری کارگاه آموزشی 2و1 روزه  88 تا کنون

10.    تدريس درس استانداردها، قوانين و مقررات حمل ونقل در دوره كارشناسي عالي(ارشد) حمل ونقل در سازمان مديريت صنعتي-1388

11.    مدرس میهمان درس مدیریت حمل ونقل و ترانزیت دانشکده راه آهن دانشگاه علم وصنعت 1390

12.  تدريس درس جغرافياي حمل ونقل و كريدورهاي ترانزيتي و درس مديريت و كنترل پروژه در دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران،نيمسال اول 1391 تا كنون

13.    تدريس دروس راهسازي ، ترميم و نگهداري راه ، پروژه راهسازي در دانشگاه بين المللي چابهار 1391و92

14.    تدریس مباحث مدیریت حمل ونقل در دوره های کوتاه مدت برای مرکز آموزش مدیریت دولتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با حمل ونقل درون شهری، 1378 تا کنون

15.    استاد همکار مرکز آموزش مدیریت بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال تحصیلی 92-93

سوابق تخصصي وپژوهشي:

1.       كارآموزي و فعاليت در پروژه راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن با تشويق نامه مسؤول حوزه نظارت راه آهن وزارت راه 75ـ1374

2.       فعاليت در مركز تحقيقات حمل و نقل دانشگاه صنعتي شريف (ممتحن) 77ـ1375

3.       مسؤوليت فعاليتهاي علمي دردانشكده مهندسي فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي شريف 77ـ1372

4.       مسؤوليت انتخاب و خريد كتاب براي كتابخانه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف از نمایشگاه بین المللی1377ـ1375

5.       مجري فعاليت پژوهشي در بندر اميرآباد و انزلي و نوشهربراي سازمان بنادروكشتيراني77ـ1376

6.       همکاري با بخش آموزش وامورفرهنگ ترافيک راهنمايي و رانندگي مشهد وخراسان79-1377

7.       انجام مطالعات و همكاري در رابطه با طرح جامع مشهد در شهرداري مشهد و طرحهاي پيرامون آن ، طرح قطار سبك شهري در شركت قطار شهري و طرح ترافيكي اطراف فلكه حضرت رضا(ع) با آستان قدس79ـ1377

8.       مسؤول تشكيل و تجهيز كتابخانه دفتر مطالعات حمل و نقل سازمان ترافيك و فعاليتهاي پژوهشي دفتر79ـ1377

9.       مشاور معاون فرهنگي شهرداريمشهد در امور آموزش فرهنگ ترافيك 79ـ1377

10.    كارشناس ارشد دفتر مطالعات حمل و نقل سازمان ترافيك شهرداري مشهد 79ـ1377

11.    مديرگروه حمل ونقل«طرح جامع جمع آوري، حمل و دفع موادزايدجامد مشهد»براي شهرداري مشهد80ـ1378

12.    مشاور و كارشناس ارشدپژوهشي سازمان تاكسيراني مشهد 79ـ1377

13.    عضويت نظام مهندسي استان خراسان با پايه1نظارت و طرح و اجراي ساختمان 1377تاکنون

14.    عضويت نظام مهندسي استان خراسان با پايه1تخصصي ترافيك 1378تا کنون.(و عضويت هيات مديره سازمان در كميسيون تخصصي ترافيك درهيات مديره سازمان نظام مهندسي خراسان 78تا80)

15.    مجري پروژه بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل مشهد براي دوره برنامه ريزي كوتاه مدت(1379)

16.    عضو هيات علمي پژوهشكده اميركبير(فعال در امور زيست محيطي و مواد زايد جامد)1379تا84

17.    همکاري باشركت مشاور طرح هفتم: مطالعات ترافيکي تغيير کاربري پارك سوار بيهقي و پروژه اصلاح هندسي معابر شيراز 1380

18.    پروژه مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل شهر اروميه ـ فاز 2 ـ شركت طرح معابر ايران 1380-82

19.     رییس اداره طرح ومطالعات ايمني در اداره كل ايمني وحريم وزارت راه و ترابري81-1380(آغاز خدمت در وزارت راه)

20.  سرپرست دفتر پژوهشهاي تخصصي حمل ونقل مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه وترابري82-1381(آغاز خدمت رسمی)

21.    رييس بخش پژوهشهاي برنامه ريزي و مديريت حمل ونقل پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابري1382 تا آخر 83

22.    مدیر گروه پژوهشي مديريت سيستمهاي حمل ونقل پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابري 1384تاآخر 85

23.  عضوهيات علمي پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابري 1383تا85(آغاز خدمت به صورت هیات علمی)

24.    معاون انتقال و توسعه فناوري دفتر ايمني و مطالعات فناوري وزارت راه و ترابري 1384

25.    ریيس کميته هاي فناوري زير در در معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري از81 تا 85:


2)فناوري سامانه هاي مديريت ابنيه حمل ونقل،

4)فناوري سامانه هاي هوشمند حمل ونقل،

1)فناوري سامانه هاي مديريت روسازي حمل ونقل،

3)فناوري تجهيزات و ماشين آلات حمل ونقل،


26.    رييس کميته هاي کارشناسي طرحهاي زير در در پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري از1382تا 85:

1)پشتيباني،ارزيابي و برنامه ريزي حمل ونقل(PEL)،

2)مديريت بحران در حمل ونقل(CM)،

3)سامانه هاي هوشمند حمل ونقل(ITS) پيارك،

4)پايش وضعيت ماشين آلات (MCM)،

5) راهبرديPMS ياسامانه مديريت روسازي،

6)راهبردي BMS ياسامانه مديريت پل و ابنیه،

7)سامانه مديريت تونل (TMS)،

8)سامانه مديريت خط راه آهن(TrMS)،

9)سامانه هاي مديريت و نظارت بر بهره برداري حمل ونقل(TOM)

27.    عضواصلي:

1)شوراي پژوهش و شورايICTپژوهشكده حمل ونقل 83 تا 85،

2)شوراي مديران معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري 84 تا87،

3)شوراي طرح وبرنامه و مديريت منابع معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه وترابري 84 تا 85،

4)شوراي سياستگزاري مهندسي ارزش (Ve) و طرح ماورا 83 تا90،

5)شوراي پژوهش معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري 85 تا87،

28.    عضوسابق كميته هاي: 1)جذب نيروي انساني(2سال)،  2)انتشارات(1سال)،  3)اداري ومالي(1سال)

29.    عضوكميتهBMSزيرمجموعه كميته ابنيه فني شورايعالي فني وزارت راه 85 تا 87

30.    عضوكميته راه روستايي زيرمجموعه كميته اقتصاد شورايعالي فني وزارت راه 85 تا87

31.    عضوكميتهPMSزيرمجموعه كميته روسازي شورايعالي فني وزارت راه 85 تا 87

32.    عضوكميتهITSزيرمجموعه كميته ايمني شورايعالي فني وزارت راه 85 تا 87

33.    مشاورسرپرست پژوهشكده حمل ونقل84تا 85

34.  مشاورمعاونت آموزش تحقيقات وفناوري وزارت راه وترابري 85 تا88(تیدیل به کارمند از هیات علمی)

35.    معاون حمل ونقل ستاد تبصره13 قانون بودجه(مامور ازپژوهشكده به رياست جمهوري)از 85-86

36.    دبير شورای مديريت دانش وزارت راه و ترابري و راهبر سايتKMRT.ir 85 تا89

37.    دبير شورای مهندسي ارزش وزارت راه و ترابري و راهبر سايتVe-mavara.irو Ve-mrt.ir85 تا89

38.    مسوول طرح مستند سازي نقش وزارت راه و ترابري در دفاع مقدس 85 تا88

39.    مشاورجوان معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري 85 تا 88

40.    مديرپانل تخصصي حمل ونقل در انجمن علمي (وكنفرانس) نگهداري و تعميرات ايران 83 تا88

41.    عضوارشد پانل تخصصي حمل ونقل در انجمن علمي (وكنفرانس) لجستيك ايران 84 تا88

42.  عضوكميته آموزش و پژوهش ، برنامه ریزی، اقتصاد، بین الملل، کنفرانسهای 9 تا 14 بین المللی حمل ونقل ریلی در انجمن علمي مهندسی حمل ونقل ريلي ايران 85 تاكنون

43.    عضوهيات مديره انجمن فارغ التحصيلان مهندسي حمل ونقل دانشگاه صنعتي شريف85تا 88

44.    مسوول استخراج ساختار گروههاي پژوهشي بر اساس تحليل سلسله مراتبي پژوهشهاي بخش حملونقل ريلي و جاده اي84 تا 88

45.    مسوول تهیه طرح پژوهشهاي بخش حمل ونقل هوایی, دریایی, ريلي و جاده اي86 تا 88

46.    دبیر شورای مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری83-88

47.    دبیر شورای راهبری دانش وزارت راه و ترابری85-88

48.     معاون طرح وبرنامه حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری-87

49.    مدیرکل هماهنگی و طرحهای راهبردی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت87تا88 و دبیر جشنواره ملی حمل ونقل کشوردر 1388

50.     عضو هيات مديره سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري مشهد86تاکنون

51.     معاون حمل ونقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور88تا 89

52.    مدیرکل هماهنگی و ارزیابی نظامهای حمل ونقل وزارت راه و ترابری89تا90

53.    مشاور قایم مقام وزیر راه و شهرسازی 89تا 90

54.    مشاور رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور89تا 91

55.  سرپرست معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری90(مقامات)

56.  مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی90تا91

57.  مشاور ارشد برنامه ریزی و بودجه و برنامه پنجساله پنجم سازمان انرژی اتمی90تا91

58.  معاون توسعه حمل ونقل عمومی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت ریاست جمهوری 91 تا کنون (مقامات)

59.    مسوول برنامه ریزی چندین پروژه ملی و بزرگ کشور 1390 تا 92(توسعه حمل ونقل عمومی در مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها و برنامه راهبردی تجهیزات حمل ونقل و برنامه راهبردی لجستیک یا جریان کالا)

60.    مشاور معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 1388تا 92

61.  عضو تیم تخصصی تدوین نشریه 415 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی «طرح هندسی راهها»، 1390 و 91

62.  عضو شورای راهبردی حمل ونقل مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391 تا کنون

63.    مسوول ایجاد و راهبری اتاق فکر حمل ونقل در شهرداری مشهدالرضا(ع)، 1392تا کنون

64.    عضو کارگروه های تدوین کننده 3 استاندارد ملی در زمینه حمل ونقل و مدیریت کیفیت 1389، 1390 و 1391

65.    ناظر پروژه آسفالت گوگردی در وزارت راه و نفت و مسوول پیگیری برای اجرای رایج آن در روسازی راهها، 1386 تا 1392

66.    دبير دومين مرحله ارزیابی حمل ونقل عمومی و جشنواره ملي حمل ونقل كشور 1392

67.    عضو حقیقی شورایعالی حمل ونقل و ایمنی و مسوول کمیسیون حمل ونقل دبيرخانه شوراي عالي حمل ونقل و ايمني 91 تا92

68.    عضو اتاق فکر حمل ونقل همگانی انجمن علمی مهندسی حمل ونقل ایران و کارگروه های تخصصی آن 1391 تا کنون

69.    عضو هیات علمی داوران ژورنال بین المللی حمل ونقل و لجستیک دانشگاه صنعتی مالزی 91 تا کنون

70.    عضو اتاق فکر مجازی حمل ونقل در سایت لینکدین و سایت هم افزا 1391 تا کنون

71.  معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 91 تا كنون

72.    عضو و موسس اتاق فکر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 1392 تا کنون

73.    عضو اتاق فکر حمل و نقل هوشمند(ITS) ایران 1392 تا کنون

74.    عضو کارگروه انتشار و ابلاغ طرح جامع حمل ونقل کشور با حکم وزیر راه و شهرسازی 1393

75.    مشاور برنامه ریزی اتحادیه سازمان اتوبوسرانی های کشور 1393

76.    عضو و موسس اتاق فکر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) 1393

طرح هاي پژوهشي

1.       طرح پژوهشي «بررسي فعاليت ترانزيت ومبادله كالا از طريق آسياي ميانه و قفقاز در بنادر شمال»- سازمان بنادر و كشتيراني 77ـ1376

2.       طرح پژوهشی «بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل مشهد براي دوره برنامه ريزي كوتاه مدت» (1379)

3.       طرح پژوهشي «ساماندهي ترافيك پرديس دانشگاه فردوسي»79ـ1378

4.       طرح پژوهشي «تهيه شرح خدمات طرح جامع جمع آوري،حمل و دفع مواد زايد جامد مشهد» براي دانشگاه فردوسی و شهرداري مشهد 1378

5.       همكار «طرح جامع جمع آوري، حمل ودفع مواد زايد جامد مشهد» براي معاونت پژوهشي دانشگاه و شهرداري مشهد80ـ1378

6.       همکاري درپروژه «مطالعات ترافيکي تغييرکاربري پارك سوار بيهقي»- سازمان نوسازي اراضي عباس آباد1380

7.       همكاري درپروژه «مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل شهر اروميه ـ فاز 2 »ـوزارت كشور1380-82

8.       طرح پژوهشي«راهكارهاي توسعه دوچرخه سواري در شهر مشهد»- معاونتهاي حمل ونقل وفرهنگي شهرداري مشهد-1383

9.       طرح پژوهشي«تدوين استراتژي حمل ونقل درشهرمشهد»-شهرداري مشهد و سازمان ترافيك-1383

10.    طرح پژوهشي «اولويت بندي بهسازي رويه راههاي روستايي كشور»، پژوهشكده حمل ونقل، 1384و85

11.    مديريت پروژه پژوهشي «اولويت بندي بهسازي رويه راههاي روستايي كشور»، پژوهشكده حمل ونقل،1384و85

12.    مديريت و نظارت پروژه تحليل سلسله مراتبي پژوهشهاي حمل ونقل ريلي و جاده اي در وزارت راه وترابري1383-85

13.    مديريت طرح «پياده سازي مهندسي ارزش وزارت راه وترابري» 1382-1386

14.    مديريت طرح «پياده سازي مدیریت دانش وزارت راه وترابري» 1385-1386

15.    طراح، برنامه ريز، تهيه كننده شرح خدمات، هدايت كننده, ناظر و تحويل گيرنده و مدير ارشد پروژه هاي زير در پژوهشکده حمل و نقل در بخش برنامه ريزي و مديريت و بخش مديريت سامانه هاي حمل ونقل و دفتر فناوري وزارت راه و ترابري در سالهاي 82 تا 85:

.تدوين مشخصات فني عمومي راهداري كشور

.تدوين فهرست بهای خدمات راهداري كشور

. تدوين لوایح پیشنهادی امور راهداری

. امكان سنجي بكارگيري مديريت بحران در حمل و نقل جاده اي كشور

. تدوين راهنماي ITS ايران و پيشنهاد برنامه هاي تحقيقاتي آينده كشور در زمينه ITS

. بررسي تجربيات كشورهاي موفق در زمينه پياده سازي نرم افزار HDM4

. امكان سنجي استفاده از سامانه هاي هوشمند در مديريت ترافيك راههاي برون شهري ايران

. تهيه دستورالعمل و سامانه مراقبت وضعيت ماشين آلات راهداري و راهسازي

. شناخت وضع موجود سامانه مديريت خطوط راه آهن و فر ايند پياده سازي آن در ایران

. ارايه روش هاي ساماندهي عوارضي بزرگراههاي كشور

. بهينه سازي فر آيندهاي عملياتي در راه آهن ايران با استفاده از مدلهاي رياضي

. بررسي پتانسيلهاي ترانزيت هوايي در كشور

. انجام تحقيق و عيب يابي ماشين آلات از طريق مطالعه و انجام آزمايشات آناليز روغن كليه ماشين آلات وزارت

. تهيه و تدوين دستور العملها و فهرست بهاي تعمير و نگهداري ابنيه فني راه آهن

. تدوين برنامه جامع تحقيقاتي و پژوهشي حمل و نقل در ايران

. شرح خدمات كلي و تفصيلي مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور

·مطالعات مفهومي ITS در حمل و نقل دريايي

·دستورالعمل بكارگيري سامانه هاي كنترل سرعت هوشمند ( ITS) در جاده ها

. تدوين دستورالعمل به كار گيري سيستمهاي نظارت تصويري در جاده ها در هماهنگي با سايراجزاي ITS

·ساماندهي عمليات حمل و نقل زمینی کالا در پايانه هاي بندري کشور

·ساماندهی جذب و جابجایی مسافر در حمل و نقل جاده ای کشور و ارائه راهکار مناسب

·مطالعات پياده سازي سامانه مديريت تونلهاي راه و راه آهن

·تدوين چهارچوب سامانه مديريت روسازي راههاي ايران

·شرح مطالعات اوليه امكان سنجي تحليل ظرفيت، همسنگ و سرعت متوسط در انواع مختلف راههاي برون شهري

. مديريت طرح پروژه پياده سازي مهندسي ارزش در وزارت راه و ترابري

. مطالعات جامع ساختار سلسله مراتبي و موضوعي تحقيقات در زمينه مديريت و برنامه ريزي حمل و نقل جاده اي

. شناسايي اولويتها و استانداردهاي اجباري ITS در شيوه هاي مختلف حمل و نقل در سطح بين المللي

.طراحي و تدوين نظام نامه مديريت فناوري و دستورالعمل هاي مربوطه در وزارت راه وترابري

.معرفي طرح جامع، شناسايي وضع موجود و ارائه توصيه‌هاي كوتاه‌مدت, آمارگيري OD و بررسي كلي نتايج مطالعات, مدلسازي تقاضا در شبكه موجود, تعيين كمبودهاي عرضه و مدل اولويت بندي پروژه‌ها و شناسايي منابع مالي

.طراحي سامانه ملي هواشناسي دريايي و پايش از راه دور

.طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص و ثبت سرعت وسايل نقليه با استفاده از پردازش تصوير

.تدوين راهبرد بكارگيري سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل)ITS( جاده‌اي در ايران

.تهيه فهرست بهاي تعمير و نگهداري خطوط راه‌آهن

.تدوين دستورالعمل طراحي شبكه انتقال اطلاعات و تامين انرژي مورد نياز تجهيزات ITS

.اجراي پرواز آزاد(Free Flight)با در نظر گرفتن كليه نقاط ضعف و قوت

·ساماندهي عمليات حمل ونقل زميني كالا در پايانه هاي بندري كشور

. بازنگري مقررات سير و حركت موجود راه آهن كشور و تكميل آن

. تعيين بار محوري بهينه در خطوط راه آهن كشور با توجه به جريان بار

. تهيه نرم افزار واژه ياب جامع حمل و نقل

. دستورالعمل طراحي و آرايش بهينه خطوط ايستگاههاي راه آهن

. تحليل وضع موجود بخش حمل و نقل كشور در مديريت بحران (انجام مرحله اول تفاهم نامهفيمابين)

. بررسي الگوهاي حمل و نقل تركيبي و ارائه الگوي مناسب براي كشور

. افزايش بهره وري از طريق مديريت كيفيت مهندسي مجدد خدمت رساني و مهندسي ارزش

. تعيين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز بخش صنعت حمل و نقل دريايي و تدوين راهكارهاياجرايي

. طرح بررسي سامانه هاي مديريت نگهداري روسازي فرودگاهها و تهيه سامانه مناسب براي فرودگاههاي كشور

. مطالعات طرح جامع سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) وزارت راه و ترابري

. مطالعات فاز اول پروژه طراحي و پياده سازي نظام جامع مديريت تكنولوژي در وزارت راهو ترابري

. طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت و ذخيره ماشين آلات در جهت آناليز وضعيت و نظارت بركاركرد آنها

. تعيين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز بخش صنعت حمل و نقل هوايي و تدوين راهكارهاي اجرايي

. بازنگري و پيشنهاد اصلاح ضوابط تاسيس شركتهاي حمل و نقل داخلي و بين المللي كالا ومسافر

. مطالعات مقدماتي قانون جامع حمل و نقل جاده اي و ريلي ايران

. نياز سنجي و امکان سنجي به کارگيري تجهيزات ITS در شناورها و بنادر کشور

. جمع آوري ، تنسيق و تنقيح قوانين و مقررات بخش حمل و نقل

. ارزيابي مميزي مصرف انرژي در حمل و نقل بين شهري

. برآورد هزينه تصادفات ترافيکي راههاي ايران وارائه نرم افزار مربوطه

. ارزيابي اقتصادي اثرات نوسازي ناوگان حمل و نقل زميني در مصرف انرژي

. بررسی ساختار BTS وزارت حمل ونقل آمریکا و الگو برداری در بخش حمل ونقل کشور

16.    مجری طرح پژوهشی «تدوین برنامه راهبردی تجهیزات حمل ونقل هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي و جریان کالا(لجستیک)» برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سایت BSMT.IR در دانشگاه شهید بهشتی، 1390 تا 92

17.    همکار در طرح پژوهشی تدوین "سند راهبردی برنامه حمل ونقل كشور" با مديريت دکتر شیرازیان برای موسسه اندیشه و عمل پویا، 1390 تا 1392

18.    مجری تدوین مجموعه 14 جلدی طرح های راهبردی حمل ونقل جاده ای برای مرکز تحقیقات بنیادی انقلاب اسلامی وابسته به دانشگاه امام حسين(ع)، 1391 تا 1393

19.    مسوول تدوین برنامه حمل ونقل برخی از نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم در قالب پژوهش راهبردی 1392

20.    مجری طرح پژوهشی افتخاری «تبیین عدالت در حمل ونقل»، معاونت راه روستایی وزارت راه 1388 تا 93

21.    مجری طرح پژوهشی «ارائه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در حمل ونقل»، موسسه تحقیقاتی صدرا، همایش اندیشه راهبردی الگوی اسلامی-ایرانی عدالت و پیشرفت، قم، 1390 تا 1391- ناتمام

22.    مجری طرح پژوهشی بررسی نقش قوانین و مقررات در مدیریت ایمنی حمل ونقل – مرکز تحقیقات کاربردی راهنمایی و رانندگی- 1393

23.    طرح پژوهشي آينده پژوهي حمل ونقل ، رياست جمهوري ، 1393   

مقالات:

1.       ارائه مقاله ((Land-use Environmental Interactions Between Transportation &)) در کنفرانس بين المللي ICTTS2002 - بيجينگ چين- چاپ در ASCE

2.       ارائه مقاله((شبيه سازي جابجايي کالادردرياي خزر))-چهارمين كنفرانس بين المللي سواحل، بنادر وسازه هاي دريايي(ICOPMAS2000)ـ 1379–بندرعباس

3.       ارائه مقاله ((The Caspian Sea Petroleum Transportation Potentials Through Iranian Seaports))- دومين كنفرانس بين المللي منابع انرژي درياي خزر1377-تهران

4.       ارائه مقاله ((بررسي جابجايي کالا در درياي خزر و تحليل حساسيت عوامل موثر حمل و نقلي)) و مسؤوليت اجرايي دبيرخانه پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران 1379- مشهد

5.       تهيه مقاله ((Road Safety Education for Children & Youth, Practices & Benefits)) -کنفرانس بين المللي SORIC2002 در بحرين

6.       ارائه مقاله ((قطار سبک شهري يا حمل ونقل همگاني سبک ريلي از رويا تا عمل))- پنجمين كنفرانس ترافيك ايران 1378

7.       ارائه مقاله ((نقش انواع راههاي طبقه بندي شده در حمل ونقل درون شهري))-ششمين كنفرانس ترافيك ايران1380

8.       ارائه مقاله ((تجارب آموزش مرحله اي رانندگان))-همايش مديران كل وشوراي معاونان وزارت راه و ترابري- تهران-تير1381

9.       ارائه مقاله ((بازرسي ايمني راه))- سمينار مديران کل راه و ترابري شهريور 81 - تهران

10.    ارايه مقاله ((حمل ونقل-محيط زيست و اثر متقابل آن دو بر يکديگر))- سومين همايش مهندسي محيط زيست- 1378- مشهد

11.    تحقيقهاي دروس دوره کارشناسي ارشد حمل ونقل دانشگاه شریف با موضوعات: 1- ((بررسي ايمني وسايل نقليه سنگين))، 2- ((بررسي آمار و علل تصادفات و روشهاي کاهش آن)) و 3- ((کارآييGISدر مديريت شبکه هاي حمل ونقل،تحليل ترافيک و تصادفات))–1375-76

12.    تهيه مقاله ((Road & Transportation Management & Development in Iran)) براي هفتمين کنفرانس جهاني ايمني SAFETY سال 2004 - وين - اتريش

13.    ارائه مقاله ((تجربهPMSدر ايران و جهان)) در سازمان شهرداريهاي کشور - ديماه1382

14.    ارائه مقاله ((سيستم حمل ونقل در توسعه پايدارشهري))- اولين همايش مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري-آذر78- تبريز

15.    ارائه مقاله «بررسي اثر فعاليت ترانزيت ومبادله كالا ازطريق كشورهاي آسياي ميانه وقفقاز به كشورهاي ديگر در بنادر شمال كشور»-سازمان بنادر وكشتيراني- 1377-تهران

16.    ارائه مقاله ((بازيافت و دفع مواد زايدجامدحاصل از فعاليتهاي عمراني)) -1374- تهران+ عضويت كميته علمي و هيات داوران در 3 دوره كنفرانس دانشجوئي عمران 79ـ1375

17.    ارائه مقاله ((طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت و ذخيره اطلاعات ماشين الات راهداري و راهسازي در جهت اناليز وضعيت ونظارت بر تعمير و نگهداري))-سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات ايران–تهران-شهريور1384

18.    ارائه مقاله ((بررسي سامانه مديريت نگهداري روسازي و ارتباط آن با سامانه مديريت يكپارچه زيرساختهاي حمل ونقل))-سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات ايران–تهران-شهريور1384

19.    ارائه مقاله ((بررسي نتايج حاصل از راه اندازي سامانه جامع مديريت نگهداري و تعميرات خطوط ريلي ايران))-سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات ايران–تهران-شهريور1384

20.    چاپ مقاله ((لزوم توجه به استانداردهاي بين المللي در بكارگيري تجهيزات هوشمند حمل ونقل(ITS)))-نشريه راه ابريشم-سال نهم-شماره 75-شهريور1384

21.    ارائه مقاله ((نقش مؤثرماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري درفرآيند مهندسي يا مديريت ارزش پروژه‌هاي زيربخش ‌حمل ونقل جاده‌اي))- دومين همايش ملي مهندسي ارزش-آذر 1384

22.    ارائه مقاله((پياده سازي مهندسي ارزش،مقايسه رهنمودهاي آشتو وطرح ماورا))- دومين همايش ملي مهندسي ارزش-آذر1384

23.    ارائه مقاله((Implementation of Value Engineering, Comparison Between AASHTO & MAVARA))كنفرانس جهاني مهندسي ارزش 2005- كويت

24.    ارائه مقاله((اثرات ناشي ازپيوستن ايران بهWTOبربخش حمل ونقل كشور))-دومين همايش ملي لجستيك وزنجيره تامين-آبان1385وانتخاب به عنوان مقاله برتر و دريافت لوح تقدير

25.    چاپ مقاله((تحلیل پيوستن ايران بهWTO و اثرات آن بربخش حمل ونقل كشور))-نشريه حمل ونقل و توسعه-سال دوم-شماره بهمن1386

26.    ارائه مقاله((MAVARA, The First Value Engineering, Program in Iran))كنفرانس جهاني مهندسي ارزش 2005- كويت

27.    ارائه مقاله ((کارآمدسازی مدیریت دانش در بخش دولتی، مروری بر تجارب وزارت راه و ترابری))، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن1386

28.    ارائه مقاله((نقشه راه مهندسي ارزش- سند راهبردی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری))- سومين همايش ملي مهندسي ارزش-آذر1387

29.    ارائه مقاله((نقش آموزش مدیران ارشد در توانمندسازی ایشان، مروری بر تجارب جهانی در بخش عمومی))، دومین همایش توانمندسازی کارکنان پلیس، تهران- فروردین 1388

30.    ارائه مقاله((تاثيرات مديريت دانش بر فرآيند بهبود ارزش، تصميم سازي و برنامه ريزي))- اولين كنفرانس بين المللي مديريت و نوآوري-تهران-1389

31.    ارائه مقاله((ارائه الگوی بومی برای مدیریت مصرف انرژی، نگاهی به دستاوردها و پیامدهای عملکرد طرح های اجرایی سالهای 85تا88))- کنفرانس ملي مدیریت و بهینه سازی انرژی- مرداد 1389

32.    ارائه مقاله((تجارب بزرگترین طرح پیاده سازی مهندسي ارزش در خاورمیانه))- چهارمين کنفرانس ملي مهندسي ارزش-دی1389

33.    ارائه مقاله ((مسایل ایمنی و ترافیکی گسترش استفاده از دوچرخه و ارائه راه حل))، اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری، 1390، تهران

34.    ارائه مقاله ((فرصتها و چالشهای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی کشور با تاکید بر قوانین جدید))، کنفرانس قوانین حمل ونقل، فرصتها وچالشها، 1390

35.    ارائه مقاله ((بررسی ویژگیهای آسفالت گوگردی ونتایج اجرای آزمایشی آن دريك راه فرعی در دوره بهره برداری))، کنفرانس پنجم قیر وآسفالت ایران، موسسه قیر و آسفالت ایران، دانشگاه تهران، 1390

36.    ارائه مقاله ((تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت در بخش حمل ونقل کشور))، همایش اندیشه راهبردی الگوی اسلامی-ایرانی عدالت و پیشرفت، موسسه صدرا، تهران و قم، 1391

37.    ارائه مقاله ((الگوی راهبردی مدیریت بخش حمل ونقل کشور))، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1391

38.    ارائه مقاله ((بررسي مونوريل در قياس با ساير سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري))، چهاردهمین کنفرانس حمل ونقل ریلی ایران 1391

39.    ارائه مقاله ((بررسی و نقد يك دهه تجارب وزارت راه‌ وشهرسازی در مهندسی ارزش و ارائه راهبردهای پيشرفت آن))، دومین کنفرانس مهندسی ارزش و ساختمان و حمل ونقل، تهران، 1391

40.    ارائه مقاله ((الگوي مديريت راهبردي امنيت و پدافند غيرعامل در بخش حمل ونقل))، کنفرانس ملی دفاع ملي دفاع همه جانبه، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1391 

41.    ارائه مقاله ((راهبردهاي امنيت انرژي در بخش حمل ونقل در دوران تحريم))، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران ، 1391

42.    چاپ مقاله ((سياستگذاري مصرف سوخت ناوگان حمل ونقل به روش فرنامه نگاري در بستر هدفمندسازي يارانه ها))، ص 65، فصلنامه حمل و نقل محور توسعه، شماره 2، تابستان 1391

43.    چاپ مقاله ((ارزيابي روند توسعه حمل ونقل ريلي در ايران بر مبناي شاخص هاي ملي و جهاني))، ص 89 ، فصلنامه حمل و نقل محور توسعه شماره 1، بهار 1391

44.    ارائه مقاله ((ارائه الگوي تعيين مكان دقيق و بهينه ايستگاهها و پايانه هاي حمل ونقل ريلي شهری))، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در حمل ونقل ریلی،  ICRARE2013 دانشگاه علم وصنعت ایران، 1392

45.    ارائه مقاله ((ارزيابي فني اقتصادي استفاده از مونوريل بعنوان حمل و نقل انبوه شهري به روش SWOT))، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در حمل ونقل ریلی، ICRARE2013 دانشگاه علم وصنعت ایران، 1392

46.    ارائه مقاله ((بررسی راهکارهای بهبود شاخص های لجستیکی کشور در حوزه ی حمل و نقل و ترانزیت ریلی با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404))، چهاردهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل ریلی، تهران، 1392

47.    ارائه مقاله ((معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل ونقل و کاهش مصرف انرژی)) در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران، تهران ، 3و4آذر 1392

48.    ارائه مقاله ((معرفی الگوی نوین مدیریت راهبردی، بکاررفته در مدیریت راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل ونقل)) در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران، تهران ، 3و4آذر 1392

49.    ارائه 15 مقاله و نوشتار در مجلات تخصصي عمران و حمل و نقل نظير مجله عمران شريف، جرايد وخبرنامه ها

50.    عضويت هيات علمي و هيات داوران 20 كنفرانس-1375تاکنون از جمله:

- عضوهيات علمي و داوران و شركت در ميزگرد مهندسي ارزش اولين همايش مهندسي ارزش وزارت راه - تير1384

- عضوهيات علمي وميزگرد پاياني دركنفرانس دوم مهندسي ارزش ايران ودومين همايش مهندسي ارزش وزارت راه آذر1384

- عضو هیات داوران کنفرانس حمل ونقل ریلی ایران1385

- دبيرسومين همايش مهندسي ارزش وزارت راه و ترابري 14مرداد86

- عضو هیات داوران کنفرانس لجستیک ایران1387

- دبیر جشنواره ملی حمل ونقل1388

- عضو هیات داوران کنفرانس دوازدهم حمل ونقل ریلی ایران1389

- عضو هیات داوران و کمیته برنامه ریزی و کمیته بین الملل سیزدهمین کنفرانس حمل ونقل ریلی ایران1390

- عضو هیات داوران یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک ایران1390

- عضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی ایمنی در حوادث رانندگی و حمل ونقل جاده ای1391

- عضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران چهاردهمین کنفرانس حمل ونقل ریلی ایران1391

51.    سخنراني علمي و تخصصي در بيش از 40 همايش ملي و منطقه اي حمل ونقل، مدیریت و عمران و بیش از 20 برنامه رادیویی و تلویزیونی

- آموزش مرحله اي رانندگي-درسمينارمديران و معاونين کل راه وترابري تير 81 - مشهد

- اصول وروش بازرسي ايمني راه- در جمع مديران كل و معاونان وزارت راه و ترابري-مشهد-شهريور 1381

- تجربهPMSدر ايران و جهان- چهارمين همايششهرداران و معاونان فني-عمراني شهرداريها- اهواز-دي1382

- روشهايتوسعه استفاده از دوچرخه - سمينار گسترش استفاده از دوچرخه- شهرداري مشهد- آذر1383و عضو هيات علمي

- افتتاحيه سمينارهاي آموزشي مهندسي ارزش(سمينارهاي 40گانه 5 ساعتي و 15گانه20ساعتي)- 83و84

- افتتاحيه همايش مراقبت وضعيت ماشين آلات راهسازي و راهداري وزارت راه و ترابري83 و84 و عضوهيات علمي و رياست پانلها

- سخنران مدعو همایش شهرداران کشور توسط سازمان شهرداریها در اهواز-1385

- سخنران مدعو همایش مدیران سازمانهای پایانه حمل ونقل کشور - اتحادیه سازمانهای پایانه حمل ونقل- 1386

- سخنران مدعو همایش مدیران حمل ونقل و ترافیک و شورای همتا در استانداریهای کشور- سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور- 1387

- سخنران مدعو همایش مدیران اتوبوسرانی های کشور- اتحادیه سازمانهای اتوبوسرانی- 1388

- سخنران مدعو همایش مدیران تاکسی رانی توسط سازمان تاکسیرانی قزوین 1389

- سخنران مدعو سومین همایش مهندسین ترافیک خراسان در روز مهندسی از سوی نظام مهندی خراسان 1389

- سخنران مدعو همایش مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله در مشهد 1390

- سخنران مدعو همایش راهکارهای مقابله با تحریم در صنعت حمل ونقل- از سوی انجمن علمی حمل ونقل ریلی 1390

- سخنران مدعو همایش استاندارد سازی مصالح در بخش راه و شهرسازی توسط موسسه استاندارد 1390

- سخنران مدعو پنجمین کنفرانس قیر و آسفالت ایران از سوی موسسه قیر و اسفالت ایران 1390

- سخنران مدعو اولین کنفرانس ملی توسعه دوچرخه سواري ايران، 1390

- سخنران مدعو اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در انرژی 1391

- سخنران مدعو دومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش در ساختمان و حمل ونقل 1391

- سخنران مدعو سومين کنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در حمل ونقل ريلي(ICRARE2013) از سوي دانشگاه علم وصنعت ایران 1392

- سخنران مدعو در برنامه تلوزيوني ثريا در شبكه 1 براي حمل ونقل ريلي كشور 1392

- افتتاحیه و اختتامیه و پانلهای تخصصی همایشهای نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ریلی ایران و سخنرانی های متعدد به عنوان نماینده دولت یا محقق از 1388 تا 1392

تاليف وترجمه كتاب و نشريات و مصوبات رسمي

1.       عضويت شوراي مديران و شوراي نويسندگان مجله عمران شريف و مسؤوليت گروه حمل و نقل مجله عمران شريف1375-78

2.       همكاري در تاليف كتاب پردازش ـ مهندسي عمران77ـ1375

3.       همكاري درترجمه وتدوين و تصويب آيين نامه ايمني راهها80-1383

4.       همكاري درتهيه و تدوين و تصويب مشخصات فني–عمومي راهداري1380-82

5.       همكاري درتهيه و تدوين و تصويب آيين نامه راهنمايي و رانندگي كشور1381

6.       همكاري درتهيه و اصلاح قانون ايمني راهها1380-81

7.       همكاري درتهيه و تدوين گزارش سفرهند1381

8.       تهيه و تدوين گزارش سفردبي1382

9.       تهيه و تدوين شيوه نامه جذب پژوهشگران در پژوهشكده حمل ونقل1381-83

10.    همكاري درتهيه و تدوين گزارش سفرپيارك-آفريقاي جنوبي1383

11.    همكاري درتهيه و تدوين گزارش سفركره1384

12.    همكاري در تهيه شيوه نامه وتشكيل كميته هاي فناوري حمل ونقل1383-85

13.    مدير مسوول فصلنامه ماورا(مهندسي ارزش وزارت راه و ترابري)1383-كنون

14.    تدوين آيين نامه اجرايي جزو 1 بند ب تبصره 13 قانون بودجه 1385(برنامه ريزي و اصلاح سامانه حمل ونقل)

15.    تدوين دستورالعمل اجرايي ماده5آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه 1385(نوسازي ناوگان فرسوده حمل ونقل)

16.    تدوين آيين نامه ملي مديريت مصرف سوخت-تبصره 11و13 قانون بودجه 1385(گازسوز كردن خودروها و جايگاههاي سوخت)

17.    تدوين دستورالعمل اجرايي واگذاري، بهره برداري، نگهداري واسقاط ناوگان حمل ونقل همگاني در تبصره 13 قانون بودجه 1385

18.    تهیه کننده قانون ترکیبی توسعه حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت در ستاد تبصره 13 با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس

19.    مشاركت در تدوين 4 لايحه و 2 طرح براي مجلس شوراي اسلامي و تهيه بيش از 15 آيين نامه و تصويبنامه دیگر برای دولت در کمیسیونهای دولت و معاونت حمل ونقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت ریاست جمهوری ازجمله: آيين نامه بهبود تردد آيين نامه مديريت يكپارچه حمل ونقل بار و مسافر شهري آيين نامه اجرايي و تصميم نامه قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

20.    عضو تیم تخصصی تدوین نشریه 415 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی «طرح هندسی راهها»، 1390 و 91

21.  مديرمسوول و سردبير ماهنامه فرهنگي اجتماعي "چرخ" با مجوز وزارت ارشاد، 1391   تا کنون و انتشار 5شماره

22.    ناظر فنی پروژه تحقیقاتی و کتاب «سیستمهای هوشمند حمل ونقل ریلی»، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل ونقل، تهران، 1384

23.    ویراستار فنی کتاب: «چالشهای بشر در قرن21 ومهندسی ارزش»، دفتر مطالعات فناوری، معاونت آموزش-تحقیقات و فناوری، وزارت راه وترابری، 1387

24.    ویراستار فنی کتاب:«راهنمای سیاستگزاری حمل ونقل با دوچرخه»، شرکت ایمن تقاطع، مهندس اسماعیلی، تهران، 1390

25.    ویراستار فنی کتاب:«دانش شهر: مهندسی ارزش در حمل ونقل شهری»، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، 1391

26.    همکاری در تالیف کتاب «برنامه پیشرفت و عدالت در حمل ونقل»، موسسه اندیشه و عمل پویا، دکتر شیرازیان، دکتر قالیباف، 1391

27.  تالیف کتاب «برنامه راهبردی تجهیزات حمل ونقل»، وزارت صنعت-معدن و تجارت+دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1392

28.    ناظر و ویراستار فنی-ادبی کتاب «مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل و شهرسازی»- مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا- تهران-1392

29.    نویسنده صفحات وبلاگ در سایت خبرگزاری تین(http://www.tinnonline.net/jafarpur) و سایت ماهنامه CHARKH.org و سایت شخصی JAFARPUR.ir و وبلاگ JAFARPUR.blogfa.ir و سایت Hamafza.ir

عضويت در مجامع علمي داخلي و بين المللي :

1.       عضو مكاتبه اي مجمع جهاني راه(PIARC) درکميتهC-1-4با عنوان((مديريت عملکرد شبکه راه)) 83 تا 86

2.       عضويت تخصصي در انجمن بين المللي مهندسي ارزش (Save) بعنوانAVS

3.       عضويت دانشجويي در انجمن تونل ايران

4.       عضويت پيوسته در انجمن حمل و نقل ريلي ايران و عضو کمیته آموزش

5.       عضويت دانشجويي در انجمن بين المللي مهندسان حمل ونقل(ITE)

6.       عضو كميته شماره 3 ايمني ونگهداري شورايعالي زيربنائي حمل و نقل(3 سال تا83)

7.       عضو كميته كاهش تصادفات معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي(2 سال تا82)

8.       عضويت پيوسته در انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف

9.       عضويت پيوسته در انجمن فارغ التحصيلان مهندسي وبرنامه ريزي حمل ونقل و راه وترابري دانشگاه صنعتي شريف وعضو هيات مديره

10.    عضويت پيوسته در انجمن مهندسي ارزش ايران(SIVE)

11.    عضويت دانشجويي در انجمنGISايران

12.    عضوپيوسته انجمن نگهداري و تعميرات(نت) ايران

13.    عضوپيوسته انجمن لجستيك ايران

14.    عضوكميته علمي و هيات علمي اولين همايش مهندسي ارزش وزارت راه وترابري

15.  عضوهيات علمي پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري(3سال تا85)

16.    عضوهيات علمي پژوهشكده اميركبير(3سال تا 83)

17.  عضو كميته وزارتي و رييس كميته بهره وري معاونت آموزش، تحقيقات وفناوري وزارت راه وترابري(3سال تا 84)

18.    عضوهيات علمي سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات–تهران-شهريور1384

19.    عضوهيات علمي دومين كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تامين–تهران-آبان1385

20.    عضوپانل تخصصي حمل ونقل و جهاني شدن در دومين كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تامين– تهران - آبان1385

21.  عضوگروه تدوين مضامين برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه كشورو تدوین برنامه 5ساله وزارت راه و شهرسازی و بسته های اجرایی آن(ماده 217) 1380 تا 1390 و برنامه وزیر راه و شهرسازی برای مجلس شورای اسلامی

22.    عضوكميته حمل ونقل انجمن بهره وري ايران، 1382 تا 1391

23.    برگزار کننده همایش " بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش حمل ونقل" ، 1388

24.  دبیر جشنواره ملی حمل ونقل کشور در سال 88 و مدیریت سامانه انتخاب نمونه های حمل ونقل کشور با نظر سنجی 11هزار نفری

25.  عضو اصلي مجمع جهاني راه(PIARC) درکميتهC-1-4با عنوان((مديريت و اقتصاد حمل ونقل جاده ای))-90 تاکنون

26.    عضو جمعیت بین المللی طرفداران ایمنی راهها-1390 تاکنون

27.    عضو کمیسیون پروژه های جدید(ماده 215برتامه پنجم) وزارت راه و نماینده در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی89تا90

28.    موسس و مدیر سازمان مردم نهاد(سمن) «انجمن مهندسی ارزش حمل ونقل» 1388تا کنون

29.    مدیر و عضو گروه مدیریت عملیات ترافیکی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور86-87

30.  مدیر و عضو گروه «قوانین و مقررات ترافیکی و اعمال آن» در جامعه اندیشمندان ترافیک کشور 87 تا کنون

31.    عضو هیات علمی پژوهشکده و عضو شورای همکاری دستگاههای کشوری با مرکز دایره المعارف دفاع مقدس 85 تا 88

32.    عضو كميته آموزش انجمن علمي مهندسي حمل ونقل ريلي- 1385 تا 1390

33.    عضو و دبیر کمیسیون فنی وزارت راه، شورای عالی هماهنگی نظامهای حمل ونقل و کمیته برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی،89 تا 90

34.    عضو کمیته مشورتی نایب رییس محترم و مشاور فراکسیون انقلاب اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 83 تا کنون

35.    عضو کمیته سياستگزاري و برنامه ريزي راهبردي حمل ونقل در كميسيون زيربنايي مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391 تا کنون

36.    عضو کمیته برنامه ریزی بنياد نخبگان شاهد و ایثارگر 1391 تا کنون

37.    عضو كميته روابط بين الملل انجمن علمي مهندسي حمل ونقل ريلي- 1390 تا 1392

38.    مسوول ایجاد و راهبری اتاق فکر حمل ونقل در شهرداری مشهدالرضا(ع)، 1392تا کنون

39.    عضو اتاق فکر«شورای حمل ونقل همگانی» انجمن علمی مهندسی حمل ونقل، 1390 تا کنون

40.    عضو هیات علمی داوران ژورنال بین المللی حمل ونقل و لجستیک دانشگاه صنعتی مالزی از 1391

41.    عضو كميته مديريت و اقتصاد حمل ونقل انجمن علمي مهندسي حمل ونقل ريلي- 1392

42.    عضو هسته مركزي "اتاق فكر حمل ونقل" انجمن علمي مهندسي حمل ونقل ايران، 1391 تا كنون

43.    عضو گروه مشورتي تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، 1392

كارهاي در دست اقدام

1.       معاون حمل ونقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور

2.       تالیف کتاب «قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل»

3.       ترجمه و تاليف 3 مقاله انگلیسی و 15 فارسی و كتاب «واژگان حمل ونقل»

4.       نظارت برپروژه اثرسنجی ارتقای سهم حمل ونقل عمومی جاده ای و ریلی برون شهری

5.       نظارت برطرح جامع حمل و نقل شهر مشهدالرضا(ع) و طرح معماری سامانه هوشمند حمل ونقل مشهد

6.       تدریس دروس راه، حمل ونقل، راه آهن و مدیریت سامانه ها در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

7.       مهندس ناظر پایه1 و محاسب پايه 1 و اجرای پایه 1 عمران + پايه تخصصي 1 در حمل ونقل و ترافيك(نظام مهندسي)

8.       تالیف کتاب «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان کالا (لجستیک و زیرساخت تجاری)»

9.       عضو کمیته بازنگری و انتشار طرح جامع حمل ونقل کشور در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

10.    درحال جذب به عنوان هیات علمی در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

11.    عضو 5 شورا و اتاق فکر مختلف غیردولتی و 5 انجمن علمی و تخصصی

12.    تدریس در مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات بازرگانی

13.    مشاور برنامه ریزی اتحادیه اتوبوسرانیهای کشور

14.    مدیر مسوول و صاحب امتیاز ماهنامه چرخ

تلفن همراه: 09158040849

ایمیل: jafarpur@Iran.ir  

وبلاگ: jafarpur.blogfa.com

نمابر: 44326279